12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

ستاد خبری اداره کل حراست(اینترنتی)

سامانه ارتباط مردمی حراست کل


 به سامانه ارتباط مردمی حراست کل شهرداری تهران خوش آمدید


 مقام معظم رهبری :  مبارزه ‌با فساد، موضوعی ‌اصلی و اساسی است.کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت ‌و امانت بسپارید.

*************************************************************************************************************

در راستای اجرای ماده 25 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و اهتمام به مقوله صیانت از حقوق شهروندی، شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع و در پاسخ به انتظارات و مطالبات مردمی ، این سامانه به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارشات در خصوص مفاسد اقتصادی ، اداری ، اجتماعی منجمله ارتشاء ، اختلاس ، کلاه‌برداری ، پارتی بازی ، دلالی ، تبعیض ، بی‌عدالتی ، رانت خواری ، ایجاد نارضایتی و کارشکنی برای ارباب رجوع ، سوء استفاده از موقعیت شغلی ، سرقت اموال عمومی ، تبانی در مناقصات و مزایده‌ها به همراه  انتقادات و پیشنهادات در رابطه با مجموعه کارکنان شهرداری تهران می‌باشد.


  لذا جهت ورود به سامانه و ثبت شکایات ، موارد ذیل مد نظر باشد:

 شکایت باید مدلل و مستند باشد.

* مستند نبودن شکایات ، زمان رسیدگی را طولانی و نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت.

* تکمیل آیتمهای دارای ستاره در جدول ثبت شکایت الزامی است.

*اشاره به شکایات ثبت شده در سامانه های دیگر شهرداری منجمله 137 و1888 در تسریع زمان رسیدگی موثر است.

* به شکایات حاوی اطلاعات نادرست و ناقص رسیدگی نخواهد شد.

* در صورت داشتن شماره پرونده ، کد نوسازی، پلاک ثبتی دقیق موارد شکایتی ، ارائه گردد.

* درج شماره همراه در سامانه به منظور ارسال شماره پیگیری می باشد.

* تا پایان رسیدگی به روال شکایت ، از کد پیگیری حفظ و نگهداری شود.

* ضمنا پذیرش هرگونه شکوائیه منوط به وجود ارتباط موضوعی و کاری با حوزه اختیارات این حراست کل می باشد.

 

 رویه ثبت شکایات در سامانه بدین منوال است:

* ورود به سامانه ارتباط مردمی

*درج عنوان و شرح شکایات و مشخص نمودن صحیح قسمت مربوط به درخواست

* ثبت درخواست و شکایات

* دریافت شماره پیگیری

* پیگیری از طریق شماره سامانه ارتباط مردمی( 55638848 )