12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
 
کاربر گرامی؛ با استفاده از فرم زیر و پس از وارد کردن اطلاعات می توانید از صحت پروانه صادره اطمینان حاصل نمایید.
شماره پرونده :    
شماره شناسایی ملک بلوک  
ملک     
شماره پروانه :  
تاریخ پروانه :
انتخاب تاریخ
کد امنیتی :
 

بازگشت