04/19/2018 - پنجشنبه 30 فروردين 1397
 
کاربر گرامی؛ با استفاده از فرم زیر و پس از وارد کردن اطلاعات می توانید از صحت پروانه صادره اطمینان حاصل نمایید.
شماره پرونده :    
شماره شناسایی ملک بلوک  
ملک     
شماره پروانه :  
تاریخ پروانه :
انتخاب تاریخ
کد امنیتی :
 

بازگشت